O nas

Edukatywnie ma na celu dostarczenie Ci wszelkich narzędzi dających rozwój drogą cyfrową. Wysoka jakość przekazywanej wiedzy jest dla nas priorytetem.

Wizja z myślą o Tobie

Kim jesteśmy

Przykład a nie wykład - z naszych szkoleń Kursanci wychodzą z umiejętnościami, z których korzystają.

Od początku działalności szkoleniowej skupiamy się na potrzebach naszych kursantów, uważamy to za fundamentalną zasadę dobrze przeprowadzonego szkolenia. Takiego, z którego każdy z uczestników wychodzi zadowolony.

O sile naszej firmy decydują osoby z doświadczeniem i ciągłą praktyką szkoleniową. Szkoleniami zajmujemy się od 2017 roku, początkowo były to szkolenia sprzedażowe, negocjacyjne i komunikacyjne, z czasem doszły kompetencje cyfrowe i dostępność. Nieustannie podążamy za rynkowymi trendami i  badamy potrzeby szkoleniowe naszych Klientów. Dlatego kształt naszej propozycji szkoleniowej zmienia się. Aktualnie dzieli się ona na trzy poniższe segmenty, do których dedykujemy najlepszych na rynku specjalistów.

Kompetencje cyfrowe

To zbiór rozwiązań i umiejętności, dzięki którym Twoja organizacja staje się bardziej efektywna. Rozwijasz swoją firmę i zyskujesz przewagę konkurencyjną dzięki digitalizacji procesów biznesowych. Podniesienie cyfrowych kompetencji kadry pracowniczej i kierowniczej to efektywne wykonywanie zadań, bezpieczne środowisko pracy i dostęp do danych analitycznych pozwalających na  trafne decyzje biznesowe.

Dostępność

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym i osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego dostępu do usług publicznych, usług biznesowych zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i poszanowania godności ludzkiej to proces, kory ma miejsce tu i teraz. Instytucje publiczne są zobligowane ustawowo do zapewnienie dostępności, zaś podmioty komercyjne mogą na zapewnieniu dostępności dla swoich klientów tylko zyskać. Rzeczywista liczba osób niepełnosprawnych w Polsce w zależności od stopnia ograniczeń waha się między 4.9 a 7.7 milionów – to grupa, której nie można ignorować!

Kompetencje miękkie

Kompetencje miękkie jak zarządzanie, budowanie zespołów, sprzedaż, negocjacje, radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym to długa lista pozycji bardzo istotnych na mapie rozwoju każdej organizacji. Bez ich rozwijania przychody organizacji, rotacja pracowników, pozycja na rynku i wiele innych aspektów mogą sprawić, że zaliczysz twarde lądowanie. Czy aby na pewno możesz sobie na to pozwolić?

Dobre praktyki

Dbamy o aktualne case study, które wspólnie analizujemy z kursantami na szkoleniach, żadne z pytań nie pozostaje bez odpowiedzi.

Zdobywanie umiejętności

Robimy dużo ćwiczeń
i symulacji podczas kursów. Dzięki temu każdy z uczestników wynosi ze szkolenia potrzebne mu umiejętności.

Uśmiech i zaangażowanie

Zasady szkolenia tworzą kursanci wraz z trenerem. Dbamy o dobrą atmosferę i aktywny udział kursantów w szkoleniu, tak by każdy z nich czuł się komfortowo.